Khắc sâu hình ảnh Bác trong tim

Khắc sâu hình ảnh Bác trong tim

Một ngôi đền ra đời trong khói lửa chiến tranh, được bảo vệ bằng tình yêu và máu của nhân dân, nay tiếp tục...