Kiểm tra, rà soát cơ sở cưa xẻ, chế biến gỗ

Kiểm tra, rà soát cơ sở cưa xẻ, chế biến gỗ

Nam Giang, rừng lim trăm tuổi bị hạ sát

Nam Giang, rừng lim trăm tuổi bị hạ sát

Quảng Nam: Truy tìm kẻ phá rừng gỗ lim xanh hàng trăm tuổi

Quảng Nam: Truy tìm kẻ phá rừng gỗ lim xanh hàng trăm tuổi

Điều tra nhóm lâm tặc ngang nhiên chặt phá rừng lim cổ thụ ở Quảng Nam

Điều tra nhóm lâm tặc ngang nhiên chặt phá rừng lim cổ thụ ở Quảng Nam

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam công bố hộp thư để nhận phản ánh phá rừng

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam công bố hộp thư để nhận phản ánh phá rừng

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam sẽ đích thân kiểm tra hiện trường rừng phòng hộ bị chặt phá

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam sẽ đích thân kiểm tra hiện trường rừng phòng hộ bị chặt phá

Rừng Quảng Nam liên tiếp bị chặt hạ

Rừng Quảng Nam liên tiếp bị chặt hạ

Rừng Quảng Nam lại bị chặt phá không thương tiếc

Rừng Quảng Nam lại bị chặt phá không thương tiếc