Vụ Bảo Việt từ chối đền bù ngư dân: Đổ lỗi cho đại lý

Vụ Bảo Việt từ chối đền bù ngư dân: Đổ lỗi cho đại lý

Bảo Việt Quảng Bình có trốn tránh trách nhiệm bồi thường?

Bảo Việt Quảng Bình có trốn tránh trách nhiệm bồi thường?

Nhường làng cho nhiệt điện, cần sự đồng thuận của dân

Nhường làng cho nhiệt điện, cần sự đồng thuận của dân

Người phụ nữ canh mộ cá voi suốt hơn 20 năm

Người phụ nữ canh mộ cá voi suốt hơn 20 năm

Góp hỗ trợ Formosa trang trí cổng làng: Cái tâm cán bộ

Góp hỗ trợ Formosa trang trí cổng làng: Cái tâm cán bộ

Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch trả lời vụ dùng tiền đền bù của ngư dân cho cán bộ đi du lịch

Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch trả lời vụ dùng tiền đền bù của ngư dân cho cán bộ đi du lịch

Chủ tịch tỉnh lên tiếng vụ 'xã dùng tiền hỗ trợ của Formosa để đi du lịch'

Chủ tịch tỉnh lên tiếng vụ 'xã dùng tiền hỗ trợ của Formosa để đi du lịch'

Vụ xã 'ém' tiền bồi thường Formosa cho cán bộ đi du lịch: Chủ tịch tỉnh nói gì?

Vụ xã 'ém' tiền bồi thường Formosa cho cán bộ đi du lịch: Chủ tịch tỉnh nói gì?

Thực hư vụ xã 'ém' tiền hỗ trợ Formosa cho cán bộ đi du lịch

Thực hư vụ xã 'ém' tiền hỗ trợ Formosa cho cán bộ đi du lịch