Đắk Lắk: Kho gỗ khủng của ông trùm Tiệp 'dổi' bị khám xét

Đắk Lắk: Kho gỗ khủng của ông trùm Tiệp 'dổi' bị khám xét

Đi thăm rẫy, tá hỏa phát hiện người đàn ông nằm tử vong dưới gốc cà phê

Đi thăm rẫy, tá hỏa phát hiện người đàn ông nằm tử vong dưới gốc cà phê

Làm rõ vụ phát hiện thi thể người đàn ông tử vong bất thường dưới gốc cà phê

Làm rõ vụ phát hiện thi thể người đàn ông tử vong bất thường dưới gốc cà phê

Phát hiện thi thể dưới gốc cà phê

Phát hiện thi thể dưới gốc cà phê

Người đàn ông tử vong trong rẫy cà phê nghi sốc ma túy

Người đàn ông tử vong trong rẫy cà phê nghi sốc ma túy

Đắk Lắk: Tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông trong rẫy cà phê

Đắk Lắk: Tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông trong rẫy cà phê

Điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông trong rẫy cà phê

Điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông trong rẫy cà phê

Người đàn ông chết tại rẫy cà phê

Người đàn ông chết tại rẫy cà phê

Tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông trong rẫy cà phê

Tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông trong rẫy cà phê

Phát hiện người đàn ông tử vong trên rẫy cà phê, nghi do sốc ma túy

Phát hiện người đàn ông tử vong trên rẫy cà phê, nghi do sốc ma túy

Tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông trong rẫy cà phê

Tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông trong rẫy cà phê