Phá nhiều vụ án lớn nhờ camera an ninh

Phá nhiều vụ án lớn nhờ camera an ninh

Việc thực hiện mô hình lắp đặt camera an ninh trên địa bàn huyện Xuân Lộc suốt 5 năm qua đã góp phần thiết...