Bản Rịa gượng dậy sau trận lũ ống, lũ quét tràn qua

Bản Rịa gượng dậy sau trận lũ ống, lũ quét tràn qua

Đã thông tuyến đường vào vùng bị cô lập do lũ ống tại Hà Giang

Đã thông tuyến đường vào vùng bị cô lập do lũ ống tại Hà Giang

Cả nước mưa rải rác, các tỉnh miền núi thiệt hại hàng chục tỷ đồng do mưa lũ

Cả nước mưa rải rác, các tỉnh miền núi thiệt hại hàng chục tỷ đồng do mưa lũ

Mưa lớn cục bộ gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh Hà Giang, Lào Cai

Mưa lớn cục bộ gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh Hà Giang, Lào Cai

Hà Giang: Khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra

Hà Giang: Khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra

Hà Giang, Lâm Đồng khắc phục hậu quả lũ ống, dông lốc

Hà Giang, Lâm Đồng khắc phục hậu quả lũ ống, dông lốc

Hà Giang tập trung khắc phục hậu quả thiên tai

Hà Giang tập trung khắc phục hậu quả thiên tai

Lũ ống gây thiệt hại nặng tại Hà Giang

Lũ ống gây thiệt hại nặng tại Hà Giang