Những xóm du cư mùa nước nổi

Những xóm du cư mùa nước nổi

Dọc theo những con đê quốc phòng và các tuyến kênh lớn, thỉnh thoảng lại gặp nhiều xóm lều, xóm ghe mọc san...