Bến Tre: Cháy 2 tàu cá đang neo đậu tránh trú bão số 9

Bến Tre: Cháy 2 tàu cá đang neo đậu tránh trú bão số 9

Cháy 2 tàu cá của ngư dân khi đang trú bão số 9, thiệt hại trên 1 tỷ đồng

Cháy 2 tàu cá của ngư dân khi đang trú bão số 9, thiệt hại trên 1 tỷ đồng

Hai tàu cá neo tránh bão ở Bến Tre bốc cháy

Hai tàu cá neo tránh bão ở Bến Tre bốc cháy

Cháy 2 tàu cá đang neo đậu tránh bão số 9

Cháy 2 tàu cá đang neo đậu tránh bão số 9

Đang neo đậu trú bão số 9, hai tàu cá bốc cháy

Đang neo đậu trú bão số 9, hai tàu cá bốc cháy

Neo đậu tránh trú bão số 9, hai tàu cá tại Bến Tre bốc cháy

Neo đậu tránh trú bão số 9, hai tàu cá tại Bến Tre bốc cháy

Cháy 2 tàu cá của ngư dân khi đang trú bão số 9, thiệt hại trên 1 tỷ đồng

Cháy 2 tàu cá của ngư dân khi đang trú bão số 9, thiệt hại trên 1 tỷ đồng

Cháy 2 tàu cá đang neo đậu tránh bão tại Bến Tre

Cháy 2 tàu cá đang neo đậu tránh bão tại Bến Tre

Chủ động phòng chống hạn mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long

Chủ động phòng chống hạn mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long