Băng rừng đưa 6 người con của người giữ biên cương về trường học tập

Băng rừng đưa 6 người con của người giữ biên cương về trường học tập

Nặng lòng cột mốc biên cương

Nặng lòng cột mốc biên cương

KIỆT QUỆ VÌ 'MA RỪNG': Chân dung thầy cúng

KIỆT QUỆ VÌ 'MA RỪNG': Chân dung thầy cúng

'Vật thiêng' của người Vân Kiều, Pa Cô

'Vật thiêng' của người Vân Kiều, Pa Cô

'Thắp sáng ước mơ- cùng em đến trường' trẻ em vùng dân tộc ít người

'Thắp sáng ước mơ- cùng em đến trường' trẻ em vùng dân tộc ít người

'Nóng' khai khoáng và đường xuống biển

'Nóng' khai khoáng và đường xuống biển

Giải cứu 11 người bị cưỡng bức lao động khai thác vàng

Giải cứu 11 người bị cưỡng bức lao động khai thác vàng

Giải cứu 11 thanh niên bị đánh đập ở mỏ vàng

Giải cứu 11 thanh niên bị đánh đập ở mỏ vàng

Giải cứu 11 người bị quản thúc, ép làm vất vả trong hầm khai thác vàng

Giải cứu 11 người bị quản thúc, ép làm vất vả trong hầm khai thác vàng

Trao quà cho hộ nghèo vùng biên giới Quảng Trị

Trao quà cho hộ nghèo vùng biên giới Quảng Trị

BĐBP Quảng Trị phối hợp trao chăn ấm cho học sinh xã biên giới A Vao

BĐBP Quảng Trị phối hợp trao chăn ấm cho học sinh xã biên giới A Vao