Long An: Đề nghị rà soát các cơ sở mầm non về chất lượng bảo mẫu và mức độ an toàn cho trẻ

Long An: Đề nghị rà soát các cơ sở mầm non về chất lượng bảo mẫu và mức độ an toàn cho trẻ

Vụ bé trai ở Long An bị bảo mẫu đánh trong lúc ăn: Cục Trẻ em yêu cầu đình chỉ hoặc giải thể cơ sở mầm non

Vụ bé trai ở Long An bị bảo mẫu đánh trong lúc ăn: Cục Trẻ em yêu cầu đình chỉ hoặc giải thể cơ sở mầm non

Kiểm tra, xử lý vụ bảo mẫu đánh dồn dập trẻ mầm non khi cho ăn tại Long An

Kiểm tra, xử lý vụ bảo mẫu đánh dồn dập trẻ mầm non khi cho ăn tại Long An

Vụ bạo hành trẻ mầm non ở Long An: Yêu cầu xử lý nghiêm bảo mẫu

Cô giáo đánh đập, nhồi nhét cơm vào miệng trẻ bị đình chỉ công tác

Cô giáo đánh đập, nhồi nhét cơm vào miệng trẻ bị đình chỉ công tác

Vụ bạo hành trẻ mầm non ở Long An: Giáo viên đã nhận sai

Vụ bạo hành trẻ mầm non ở Long An: Giáo viên đã nhận sai

Long An: Yêu cầu đình chỉ công việc bảo mẫu đánh bé trai

Long An: Yêu cầu đình chỉ công việc bảo mẫu đánh bé trai

Xác minh thông tin bảo mẫu đánh liên tiếp bé trai lúc cho ăn ở Long An

Xác minh thông tin bảo mẫu đánh liên tiếp bé trai lúc cho ăn ở Long An