Sớm nạo vét, khơi thông luồng lạch cửa biển

Sớm nạo vét, khơi thông luồng lạch cửa biển

Theo phản ánh của cử tri huyện Đầm Hà, nhất là tại các xã ven biển như Đại Bình, Tân Lập, các tuyến, luồng...