Phát hành cẩm nang đào tạo trực tuyến trong giáo dục nghề nghiệp

Nhằm nâng cao chất lượng tuyển sinh, đào tạo nghề, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã phát hành cẩm nang đào tạo trực tuyến trong giáo dục nghề nghiệp tại địa chỉ: https://daotaocq.gdnn.gov.vn/camnangdttt, đồng thời phát hành phiên bản điện tử trên website của Tổng cục.

Tìm hiểu ý nghĩa các ký hiệu mạng trên điện thoại di động

2G, G, E, 3G, H, H+, LTE là những ký hiệu mạng xuất hiện trên điện thoại di động nhưng bạn có biết rõ ý nghĩa của chúng?