Tục sùng bái voi trắng của người Myanmar

Tục sùng bái voi trắng của người Myanmar

Nằm khuất sau một cái lều 3 tầng mạ vàng chói lọi, chúng đá chân từ bên này sang bên kia, tiến lên 2 bước,...