Những chuyện kì bí về thủy quái, voi và phụ nữ có râu ở Xứ Lắk

Những chuyện kì bí về thủy quái, voi và phụ nữ có râu ở Xứ Lắk

Phát hiện cá voi chết ở Indonesia có 1.000 mảnh nhựa trong bụng

Phát hiện cá voi chết ở Indonesia có 1.000 mảnh nhựa trong bụng

Xác cá nhà táng với hàng nghìn mảnh nhựa trong dạ dày

Xác cá nhà táng với hàng nghìn mảnh nhựa trong dạ dày

Xác cá voi chứa 6kg rác thải nhựa trôi dạt vào vùng biển Indonesia

Xác cá voi chứa 6kg rác thải nhựa trôi dạt vào vùng biển Indonesia

Xác cá voi chứa hơn 1.000 mảnh rác thải nhựa

Xác cá voi chứa hơn 1.000 mảnh rác thải nhựa

Những 'bảo mẫu' của voi rừng ở Buôn Đôn

Những 'bảo mẫu' của voi rừng ở Buôn Đôn

Khi voi Buôn Đôn không còn phải cõng khách

Khi voi Buôn Đôn không còn phải cõng khách

Tháo 'xiềng' du lịch cho voi

Tháo 'xiềng' du lịch cho voi

Mô hình du lịch thân thiện cùng voi

Mô hình du lịch thân thiện cùng voi

Đắk Lắk: Trút bỏ gánh nặng cho voi nhà

Đắk Lắk: Trút bỏ gánh nặng cho voi nhà