Hôm nay, hơn 6 triệu trẻ em được uống bổ sung vitamin A

Hôm nay, hơn 6 triệu trẻ em được uống bổ sung vitamin A

Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thấp còi tại Việt Nam vẫn ở mức cao

Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thấp còi tại Việt Nam vẫn ở mức cao

Lễ phát động ngày Vi chất dinh dưỡng toàn quốc năm 2018

Lễ phát động ngày Vi chất dinh dưỡng toàn quốc năm 2018

Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng ở Việt Nam vẫn ở mức cao

Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng ở Việt Nam vẫn ở mức cao

Bộ Y tế phát động Ngày Vi chất dinh dưỡng năm 2018

Bộ Y tế phát động Ngày Vi chất dinh dưỡng năm 2018

Cho trẻ uống Vitamin A trong Ngày Vi chất dinh dưỡng năm 2017

Cho trẻ uống Vitamin A trong Ngày Vi chất dinh dưỡng năm 2017

Giảm tỷ lệ thấp còi ở trẻ em xuống dưới 21,5% vào năm 2020

Giảm tỷ lệ thấp còi ở trẻ em xuống dưới 21,5% vào năm 2020

Phát động ngày Vi chất dinh dưỡng toàn quốc năm 2017

Phát động ngày Vi chất dinh dưỡng toàn quốc năm 2017