'Tết Độc Lập': Xúc động, tự hào nhớ lại trang sử hào hùng của dân tộc

'Tết Độc Lập': Xúc động, tự hào nhớ lại trang sử hào hùng của dân tộc

Chương trình 'Tết Độc Lập' do Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện khiến khán giả rưng rưng xúc động và tự hào...
Chuẩn bị chu đáo Hội thảo khoa học 75 năm Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam

Chuẩn bị chu đáo Hội thảo khoa học 75 năm Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam

Hội thảo khoa học 'Đảng Cộng sản Việt Nam: Sản phẩm của lịch sử, trọng trách trước lịch sử'

Hội thảo khoa học 'Đảng Cộng sản Việt Nam: Sản phẩm của lịch sử, trọng trách trước lịch sử'

Khẳng định vững chắc vai trò của Đảng với sự nghiệp cách mạng Việt Nam

Khẳng định vững chắc vai trò của Đảng với sự nghiệp cách mạng Việt Nam

Chung tay viết tiếp ước mơ con chữ

Chung tay viết tiếp ước mơ con chữ

70 năm, dấu ấn Trung đoàn 174

70 năm, dấu ấn Trung đoàn 174

'Đường Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh:- Biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc'