Bộ trưởng Bộ Y tế ký quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương

Bộ trưởng Bộ Y tế ký quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương

Chuyên gia gợi ý việc tập luyện thể dục đúng cách với người cao tuổi

Chuyên gia gợi ý việc tập luyện thể dục đúng cách với người cao tuổi

Ngành công tác xã hội: Nối nhịp sống, chở niềm tin cho người bệnh

Ngành công tác xã hội: Nối nhịp sống, chở niềm tin cho người bệnh

Khắc phục tình trạng sa sút trí tuệ ở người già

Khắc phục tình trạng sa sút trí tuệ ở người già

Trung bình 3 giây lại có 1 người bị sa sút trí tuệ

Trung bình 3 giây lại có 1 người bị sa sút trí tuệ

Trao quyết định thành lập Hội Lão khoa Việt Nam

Trao quyết định thành lập Hội Lão khoa Việt Nam

Thành lập Hội Lão khoa Việt Nam

Thành lập Hội Lão khoa Việt Nam

Thanh Hóa: Thành lập Khoa Lão khoa thuộc Bệnh viện Nội tiết

Thanh Hóa: Thành lập Khoa Lão khoa thuộc Bệnh viện Nội tiết