Tây Nguyên triển khai chiến dịch tiêm vaccine bạch hầu

Tây Nguyên triển khai chiến dịch tiêm vaccine bạch hầu

Trước tình hình bệnh bạch hầu tái xuất tại khu vực Tây Nguyên và có xu hướng tăng dần, thực hiện chỉ đạo...
Tiêm gấp vaccine bạch hầu cho gần 5 triệu người tại Tây Nguyên

Tiêm gấp vaccine bạch hầu cho gần 5 triệu người tại Tây Nguyên

Lý giải nguyên nhân đã tiêm vaccine phòng bạch hầu vẫn mắc bệnh, tử vong

Lý giải nguyên nhân đã tiêm vaccine phòng bạch hầu vẫn mắc bệnh, tử vong

Từ tháng 5, thêm 1 loại vaccine 5 trong 1 được tiêm miễn phí

Từ tháng 5, thêm 1 loại vaccine 5 trong 1 được tiêm miễn phí

Thêm vaccine 5 trong 1 được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng

Từ tháng 5, thêm 1 loại vaccine 5 trong 1 được tiêm miễn phí

Từ tháng 5, thêm 1 loại vaccine 5 trong 1 được tiêm miễn phí

Từ tháng 5, thêm 1 loại vaccine 5 trong 1 được tiêm miễn phí