Đề xuất 'truyền thống hóa' Grab, FastGo

Đề xuất 'truyền thống hóa' Grab, FastGo

Bộ Giao thông lại đề xuất 'quản' Grab như taxi thông thường

Bộ Giao thông lại đề xuất 'quản' Grab như taxi thông thường

Xe công nghệ phải gắn mào như taxi?

Xe công nghệ phải gắn mào như taxi?

Khi người ta cố gắn mào cho xe Grab

Khi người ta cố gắn mào cho xe Grab

Dự thảo Nghị định 86/NĐ-CP: Muốn đi Grab, nhớ mang theo giấy bút!

Dự thảo Nghị định 86/NĐ-CP: Muốn đi Grab, nhớ mang theo giấy bút!

Hết thời gọi xe công nghệ giá rẻ?

Hết thời gọi xe công nghệ giá rẻ?

Grabcar có thể phải đeo mào taxi

Grabcar có thể phải đeo mào taxi

Quản xe công nghệ như taxi truyền thống: Tư duy ngược thời 4.0

Quản xe công nghệ như taxi truyền thống: Tư duy ngược thời 4.0

Grab sắp phải hoạt động như taxi truyền thống: Gắn 'mào', in hóa đơn cho khách?

Grab sắp phải hoạt động như taxi truyền thống: Gắn 'mào', in hóa đơn cho khách?