300 triệu đồng cho bài hát cổ động tuyển Việt Nam hay nhất!

300 triệu đồng cho bài hát cổ động tuyển Việt Nam hay nhất!

Với mong muốn có bài hát cổ động máu lửa, tạo thành sức mạnh gắn kết cả trên sân lẫn khán đài, 'Hành trình...