Quá tải bệnh viện, Đà Nẵng triển khai mô hình bác sĩ gia đình trên toàn thành phố

Quá tải bệnh viện, Đà Nẵng triển khai mô hình bác sĩ gia đình trên toàn thành phố

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Quốc hội chốt GDP năm 2019 từ 6,6-6,8%

Quốc hội chốt GDP năm 2019 từ 6,6-6,8%

Quốc hội chốt chỉ tiêu GDP 2019 tăng 6,6-6,8%

Quốc hội chốt chỉ tiêu GDP 2019 tăng 6,6-6,8%

Quốc hội thông qua việc giữ mục tiêu tăng trưởng GDP 2019 từ 6,6 - 6,8%

Quốc hội thông qua việc giữ mục tiêu tăng trưởng GDP 2019 từ 6,6 - 6,8%

Năm 2019, phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 60-62%

Năm 2019, phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 60-62%

Quốc hội 'quyết' GDP năm 2019 tăng 6,6-6,8%, CPI khoảng 4%

Quốc hội 'quyết' GDP năm 2019 tăng 6,6-6,8%, CPI khoảng 4%

Quốc hội thông qua chỉ tiêu GDP năm 2019 tăng 6,6-6,8%

Quốc hội thông qua chỉ tiêu GDP năm 2019 tăng 6,6-6,8%

99,33% đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tán thành nghị quyết quan trọng

99,33% đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tán thành nghị quyết quan trọng

Quốc hội chốt chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2019 tối đa 6,8%, CPI khoảng 4%

Quốc hội chốt chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2019 tối đa 6,8%, CPI khoảng 4%

Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2019 đạt 6,6% - 6,8%

Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2019 đạt 6,6% - 6,8%

Thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Quốc hội thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Quốc hội thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Quốc hội 'chốt' mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2019 từ 6,6% - 6,8%

Quốc hội 'chốt' mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2019 từ 6,6% - 6,8%

Quốc hội 'chốt' kế hoạch tăng trưởng GDP 2019 từ 6,6% đến 6,8%

Quốc hội 'chốt' kế hoạch tăng trưởng GDP 2019 từ 6,6% đến 6,8%

Năm 2019, đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 6,6-6,8%

Năm 2019, đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 6,6-6,8%

Phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 24 - 24,5%

Phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 24 - 24,5%

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Chốt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2019 cao nhất 6,8%

Chốt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2019 cao nhất 6,8%

Quốc hội thông qua Nghị quyết 'chốt' chỉ tiêu GDP năm 2019 tăng 6,6-6,8%

Quốc hội thông qua Nghị quyết 'chốt' chỉ tiêu GDP năm 2019 tăng 6,6-6,8%

Quốc hội chốt chỉ tiêu GDP 2019 tăng 6,6-6,8%

Quốc hội chốt chỉ tiêu GDP 2019 tăng 6,6-6,8%

Quốc hội chốt chỉ tiêu GDP 2019 tăng 6,6-6,8%

Quốc hội chốt chỉ tiêu GDP 2019 tăng 6,6-6,8%

Quốc hội biểu quyết thông qua chỉ tiêu GDP năm 2019 từ 6,6-6,8%

Quốc hội biểu quyết thông qua chỉ tiêu GDP năm 2019 từ 6,6-6,8%

Bác sĩ giỏi chịu về địa phương công tác được nhận ngay 300 triệu đồng, hưởng lương gấp 2

Bác sĩ giỏi chịu về địa phương công tác được nhận ngay 300 triệu đồng, hưởng lương gấp 2

Giật lùi trên đường cao tốc

Giật lùi trên đường cao tốc

Đà Nẵng lên kế hoạch giảm tải bệnh viện

Đà Nẵng lên kế hoạch giảm tải bệnh viện

Nâng cao năng lực DN để cạnh tranh thông qua 'vũ khí khoa học công nghệ'

Nâng cao năng lực DN để cạnh tranh thông qua 'vũ khí khoa học công nghệ'

Hòa Bình: Năm 2019, phấn đấu 93% hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh

Hòa Bình: Năm 2019, phấn đấu 93% hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh

Nghiên cứu KHCN phục vụ phát triển sản phẩm quốc gia, sản phẩm chủ lực

Nghiên cứu KHCN phục vụ phát triển sản phẩm quốc gia, sản phẩm chủ lực

Đà Nẵng: Năm 2025, không còn tình trạng bệnh nhân nằm ghép giường

Đà Nẵng: Năm 2025, không còn tình trạng bệnh nhân nằm ghép giường

Đại biểu Quốc hội đề nghị tăng chi cho ngành Y tế

Đại biểu Quốc hội đề nghị tăng chi cho ngành Y tế

Đề nghị Chính phủ tiếp tục tăng chi ngân sách nhà nước cho y tế

Đề nghị Chính phủ tiếp tục tăng chi ngân sách nhà nước cho y tế

Thủ tướng: Khắc phục ngay các bất cập trong thi cử, sách giáo khoa

Thủ tướng: Khắc phục ngay các bất cập trong thi cử, sách giáo khoa

Tăng trưởng vượt chỉ tiêu, nợ công giảm mạnh

Tăng trưởng vượt chỉ tiêu, nợ công giảm mạnh

TOÀN CẢNH: Khai mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV

TOÀN CẢNH: Khai mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV

Đổi mới mạnh mẽ vai trò của y tế cơ sở, chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân

Đổi mới mạnh mẽ vai trò của y tế cơ sở, chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân