Mục tiêu cụ thể về xây dựng đội ngũ cán bộ đến năm 2030

Mục tiêu cụ thể về xây dựng đội ngũ cán bộ đến năm 2030

Đồng bằng sông Cửu Long 'khát' bác sĩ

Đồng bằng sông Cửu Long 'khát' bác sĩ

Tăng cường đào tạo nhân lực y tế cơ sở

Tăng cường đào tạo nhân lực y tế cơ sở

Bí ẩn cái chết nhiều uẩn khúc của Bao Thanh Thiên

Bí ẩn cái chết nhiều uẩn khúc của Bao Thanh Thiên

Hà Nội: Màn hình LED 'khủng' xem U23 Việt Nam giữa khu chung cư vạn dân

Hà Nội: Màn hình LED 'khủng' xem U23 Việt Nam giữa khu chung cư vạn dân

Vùng lũ khát nước sạch

Vùng lũ khát nước sạch

Đổi mới đào tạo nhân lực y tế: Nỗi lo kiểm soát chất lượng

Đổi mới đào tạo nhân lực y tế: Nỗi lo kiểm soát chất lượng

Vĩnh Phúc: Tăng cường công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác y tế trên địa bàn tỉnh

Vĩnh Phúc: Tăng cường công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác y tế trên địa bàn tỉnh

Đổi mới đào tạo nhân lực y tế

Đổi mới đào tạo nhân lực y tế

Đổi mới đào tạo nhân lực y tế theo hướng hội nhập quốc tế

Đổi mới đào tạo nhân lực y tế theo hướng hội nhập quốc tế

Bài 1: Quản lý theo quy hoạch và có kế hoạch

Bài 1: Quản lý theo quy hoạch và có kế hoạch

Nan giải bài toán thiếu bác sĩ

Nan giải bài toán thiếu bác sĩ

Đồng bằng sông Cửu Long 'khát' các bác sĩ chuyên ngành hiếm

Đồng bằng sông Cửu Long 'khát' các bác sĩ chuyên ngành hiếm

Ngành y tế ĐBSCL 'đỏ mắt' tìm nhân lực

Ngành y tế ĐBSCL 'đỏ mắt' tìm nhân lực

ĐBSCL: Nguồn nhân lực y tế tiếp tục thiếu trầm trọng

ĐBSCL: Nguồn nhân lực y tế tiếp tục thiếu trầm trọng

Vĩnh Phúc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Hành trình 10 năm vì sức khỏe cộng đồng

Hành trình 10 năm vì sức khỏe cộng đồng

Nghị quyết TƯ 7: Xóa chạy chức, bỏ biên chế suốt đời

Nghị quyết TƯ 7: Xóa chạy chức, bỏ biên chế suốt đời