Sói bất lực nhìn đồng loại bị bầy gấu xé xác

Sói bất lực nhìn đồng loại bị bầy gấu xé xác

Bầy gấu xé con sói ngay dưới nước, trong khi bầy sói phải chiến đấu với những con gấu khác ở trên bờ.