Lạ lùng vườn thú cho khách tham quan kéo co với hổ, sư tử

Lạ lùng vườn thú cho khách tham quan kéo co với hổ, sư tử

Theo một quảng cáo trên trang Facebook của sở thú, 'hình thức kinh doanh này rất quan trọng trong vì nó giữ...