Vì sao quận Tân Bình cưỡng chế vườn rau Lộc Hưng trước Tết?

Vì sao quận Tân Bình cưỡng chế vườn rau Lộc Hưng trước Tết?

Hỗ trợ hơn 7 triệu đồng/m2 đất khu vườn rau Lộc Hưng

Hỗ trợ hơn 7 triệu đồng/m2 đất khu vườn rau Lộc Hưng

Sau cưỡng chế, TP.HCM hỗ trợ 7 triệu đồng/m2 khu vườn rau Lộc Hưng

Sau cưỡng chế, TP.HCM hỗ trợ 7 triệu đồng/m2 khu vườn rau Lộc Hưng

Hỗ trợ hơn 7 triệu đồng/m2 đất khu vườn rau Lộc Hưng

Hỗ trợ hơn 7 triệu đồng/m2 đất khu vườn rau Lộc Hưng

Người dân vườn rau Lộc Hưng sẽ được hỗ trợ 7 triệu/m2 đất

Người dân vườn rau Lộc Hưng sẽ được hỗ trợ 7 triệu/m2 đất

TP Hồ Chí Minh: Cưỡng chế 112 căn nhà xây trái phép tại vườn rau Lộc Hưng

TP Hồ Chí Minh: Cưỡng chế 112 căn nhà xây trái phép tại vườn rau Lộc Hưng

'Thủ tục chặt chẽ, đúng pháp luật'

Quận Tân Bình nói về việc cưỡng chế 'vườn rau Lộc Hưng'

Quận Tân Bình nói về việc cưỡng chế 'vườn rau Lộc Hưng'