Triệu tập 2 công nhân gò hàn trong vụ cháy vũ trường Đà Nẵng

Triệu tập 2 công nhân gò hàn trong vụ cháy vũ trường Đà Nẵng

Triệu tập 2 công nhân gò hàn để điều tra vụ cháy vũ trường ở trung tâm Đà Nẵng

Triệu tập 2 công nhân gò hàn để điều tra vụ cháy vũ trường ở trung tâm Đà Nẵng

Triệu tập 2 công nhân gò hàn nghi liên quan vụ cháy vũ trường ở Đà Nẵng

Triệu tập 2 công nhân gò hàn nghi liên quan vụ cháy vũ trường ở Đà Nẵng

Vụ cháy vũ trường ở trung tâm Đà Nẵng: Triệu tập 2 công nhân gò hàn

Vụ cháy vũ trường ở trung tâm Đà Nẵng: Triệu tập 2 công nhân gò hàn

Cháy lớn giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng

Cháy lớn giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng

Đà Nẵng: Cháy lớn tại vũ trường Leo trung tâm thành phố

Đà Nẵng: Cháy lớn tại vũ trường Leo trung tâm thành phố

Cháy lớn vũ trường tại Đà Nẵng

Cháy lớn vũ trường tại Đà Nẵng

Cháy lớn vũ trường ở trung tâm Đà Nẵng

Cháy lớn vũ trường ở trung tâm Đà Nẵng