Giá trị đặc biệt của nền văn hóa Champa qua đài thờ Đồng Dương

Giá trị đặc biệt của nền văn hóa Champa qua đài thờ Đồng Dương

Những hiện vật liên quan đến di tích Đồng Dương tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm (Đà Nẵng) thể hiện giá trị đặc...