Giá vàng trong nước tiếp tục giảm 100.000 đồng, thế giới tăng nhẹ

Giá vàng trong nước tiếp tục giảm 100.000 đồng, thế giới tăng nhẹ

Giá vàng SJC tiếp tục tăng, giao dịch quanh mức 42,25 triệu đồng

Giá vàng SJC tiếp tục tăng, giao dịch quanh mức 42,25 triệu đồng

Giá vàng trong nước tăng mạnh, vượt ngưỡng 42 triệu đồng

Giá vàng trong nước tăng mạnh, vượt ngưỡng 42 triệu đồng

Hai thương hiệu vàng trong nước đảo chiều tăng 250.000 đồng

Hai thương hiệu vàng trong nước đảo chiều tăng 250.000 đồng

Hai thương hiệu vàng trong nước giảm mạnh tới 550.000 đồng mỗi lượng

Hai thương hiệu vàng trong nước giảm mạnh tới 550.000 đồng mỗi lượng

Giá vàng sáng đầu tuần: SJC giảm, Rồng Thăng Long tăng nhẹ

Giá vàng sáng đầu tuần: SJC giảm, Rồng Thăng Long tăng nhẹ

Giá vàng SJC giao dịch quanh mức 42 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng SJC giao dịch quanh mức 42 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước giảm mạnh

Giá vàng trong nước giảm mạnh

Hai thương hiệu vàng trong nước giảm mạnh 350.000 đồng

Hai thương hiệu vàng trong nước giảm mạnh 350.000 đồng

Tỷ giá trung tâm tăng mạnh tới 13 đồng, giá vàng SJC đi lên

Tỷ giá trung tâm tăng mạnh tới 13 đồng, giá vàng SJC đi lên

Giá vàng trong nước tăng nhẹ phiên đầu tuần

Giá vàng trong nước tăng nhẹ phiên đầu tuần

Giá vàng trong nước tăng nhẹ, tỷ giá trung tâm giảm phiên đầu tuần

Giá vàng trong nước tăng nhẹ, tỷ giá trung tâm giảm phiên đầu tuần

Vàng Rồng Thăng Long giữ vững ngưỡng 42,1 triệu đồng mỗi lượng

Vàng Rồng Thăng Long giữ vững ngưỡng 42,1 triệu đồng mỗi lượng