Trách nhiệm xã hội của 'đại sứ thương hiệu' ở đâu?

Trách nhiệm xã hội của 'đại sứ thương hiệu' ở đâu?

Mặt trái của đại sứ thương hiệu

Mặt trái của đại sứ thương hiệu

Vụ TS - sao chỉ một, hai 'đại sứ' từ showbiz xin lỗi?

Vụ TS - sao chỉ một, hai 'đại sứ' từ showbiz xin lỗi?

Loạt sao Việt từng quảng cáo cho doanh nghiệp có mỹ phẩm giả đang bị điều tra

Loạt sao Việt từng quảng cáo cho doanh nghiệp có mỹ phẩm giả đang bị điều tra

Hai ngôi sao quảng cáo cho mỹ phẩm 'rởm' nói gì?

Hai ngôi sao quảng cáo cho mỹ phẩm 'rởm' nói gì?

Điểm mặt sao Việt quảng cáo mỹ phẩm cho bà chủ có lô hàng không rõ nguồn gốc

Điểm mặt sao Việt quảng cáo mỹ phẩm cho bà chủ có lô hàng không rõ nguồn gốc

Loạt người đẹp Việt làm đại sứ thương hiệu cho bà chủ lô mỹ phẩm 11 tỷ đồng

Loạt người đẹp Việt làm đại sứ thương hiệu cho bà chủ lô mỹ phẩm 11 tỷ đồng

Sao Việt nào 'quảng cáo' cho bà chủ lô hàng mỹ phẩm 11 tỷ nghi giả?

Sao Việt nào 'quảng cáo' cho bà chủ lô hàng mỹ phẩm 11 tỷ nghi giả?

Những người đẹp làm đại diện cho lô mỹ phẩm 11 tỷ của thí sinh Hoa hậu quý bà

Những người đẹp làm đại diện cho lô mỹ phẩm 11 tỷ của thí sinh Hoa hậu quý bà

Loạt sao Việt làm Đại sứ thương hiệu cho bà chủ lô mỹ phẩm giả 11 tỷ đồng

Loạt sao Việt làm Đại sứ thương hiệu cho bà chủ lô mỹ phẩm giả 11 tỷ đồng

Dàn sao quảng cáo mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Dàn sao quảng cáo mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Những 'tên tuổi' nào quảng cáo cho 'bà chủ' lô mỹ phẩm 11 tỷ đồng?

Những 'tên tuổi' nào quảng cáo cho 'bà chủ' lô mỹ phẩm 11 tỷ đồng?

'Bà chủ' lô mỹ phẩm trị giá 11 tỷ đồng nghi hàng giả là ai?

'Bà chủ' lô mỹ phẩm trị giá 11 tỷ đồng nghi hàng giả là ai?