Metro Bến Thành - Suối Tiên đội vốn 'khủng': Đã ký hiệp định vay hơn 31.000 tỷ đồng

Metro Bến Thành - Suối Tiên đội vốn 'khủng': Đã ký hiệp định vay hơn 31.000 tỷ đồng

TP.HCM: Hạn chế và cấm hẳn xe máy vào năm 2030 liệu có khả thi?

TP.HCM: Hạn chế và cấm hẳn xe máy vào năm 2030 liệu có khả thi?

Tổng mức đầu tư hai tuyến metro TPHCM tăng ít nhất 52.000 tỷ đồng

Tổng mức đầu tư hai tuyến metro TPHCM tăng ít nhất 52.000 tỷ đồng

Lộ trình hợp lý cho việc hạn chế xe máy

Lộ trình hợp lý cho việc hạn chế xe máy

Gánh nợ trong và ngoài nước

Gánh nợ trong và ngoài nước

Đường sắt đô thị TPHCM: 'Không thể để chậm trễ hơn nữa'

Đường sắt đô thị TPHCM: 'Không thể để chậm trễ hơn nữa'

Metro TP.HCM đội vốn ngàn tỷ: Chuẩn bị báo cáo tới QH

Metro TP.HCM đội vốn ngàn tỷ: Chuẩn bị báo cáo tới QH

Trình Quốc hội 2 dự án metro đội vốn tại TP.HCM

Trình Quốc hội 2 dự án metro đội vốn tại TP.HCM