Chống sạt lở ở huyện đầu nguồn

Chống sạt lở ở huyện đầu nguồn

Khi nước lũ thượng nguồn đổ về cũng là lúc huyện đầu nguồn An Phú bước vào mùa chống sạt lở (SL) vất vả...