Dabaco lên kế hoạch chuyển sàn sang HoSE

Dabaco lên kế hoạch chuyển sàn sang HoSE

Dabaco nói gì về vụ 'đổi 100 ha đất lấy 1,39km đường' ở Bắc Ninh?

Dabaco nói gì về vụ 'đổi 100 ha đất lấy 1,39km đường' ở Bắc Ninh?

Phó Thủ tướng yêu cầu hai Bộ kiểm tra toàn diện vụ đổi 1,39km đường lấy 100ha đất của Dabaco

Phó Thủ tướng yêu cầu hai Bộ kiểm tra toàn diện vụ đổi 1,39km đường lấy 100ha đất của Dabaco

Chính phủ yêu cầu kiểm tra dự án '1,39 km đường đổi 100 ha đất' ở Bắc Ninh

Chính phủ yêu cầu kiểm tra dự án '1,39 km đường đổi 100 ha đất' ở Bắc Ninh

2 bộ vào cuộc vụ đổi gần 100ha đất lấy 1,39km đường ở Bắc Ninh

2 bộ vào cuộc vụ đổi gần 100ha đất lấy 1,39km đường ở Bắc Ninh

Bắc Ninh đổi 100ha đất lấy 1,39km đường: Phó Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra

Bắc Ninh đổi 100ha đất lấy 1,39km đường: Phó Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra

Yêu cầu 2 bộ vào cuộc vụ '1,39 km đường đổi 100 ha đất' của Dabaco

Yêu cầu 2 bộ vào cuộc vụ '1,39 km đường đổi 100 ha đất' của Dabaco

Chính phủ yêu cầu hai bộ kiểm tra, đề xuất biện pháp xử lý đối với dự án BT đường H2, TP Bắc Ninh

Chính phủ yêu cầu hai bộ kiểm tra, đề xuất biện pháp xử lý đối với dự án BT đường H2, TP Bắc Ninh

Đổi 100ha đất lấy 1,39km đường: Hai Bộ kiểm tra toàn diện

Đổi 100ha đất lấy 1,39km đường: Hai Bộ kiểm tra toàn diện

Yêu cầu bộ ngành vào cuộc vụ Bắc Ninh đổi 100ha đất lấy 1,3km đường

Yêu cầu bộ ngành vào cuộc vụ Bắc Ninh đổi 100ha đất lấy 1,3km đường

Yêu cầu Bắc Ninh làm rõ nội dung về dự án đầu tư tuyến đường H2

Yêu cầu Bắc Ninh làm rõ nội dung về dự án đầu tư tuyến đường H2

Làm rõ nội dung dự án đầu tư tuyến đường H2, TP Bắc Ninh

Chính phủ giao 2 Bộ vào cuộc kiểm tra, làm rõ việc Bắc Ninh thực hiện dự án 'đổi 100ha đất lấy 1,39km đường'

Chính phủ giao 2 Bộ vào cuộc kiểm tra, làm rõ việc Bắc Ninh thực hiện dự án 'đổi 100ha đất lấy 1,39km đường'

Yêu cầu 2 bộ vào cuộc vụ đổi 100 ha đất lấy 1,39 km đường ở Bắc Ninh

Yêu cầu 2 bộ vào cuộc vụ đổi 100 ha đất lấy 1,39 km đường ở Bắc Ninh

Làm rõ nội dung về dự án đầu tư tuyến đường H2 (Bắc Ninh)

Xây dựng đường trục phát triển đô thị 'lõi' tỉnh Bắc Ninh

Dabaco từng được Bắc Ninh chỉ định đầu tư 1,39 km đường H2

Dabaco từng được Bắc Ninh chỉ định đầu tư 1,39 km đường H2

Chủ tịch Bắc Ninh: Không có chuyện đổi 100ha đất lấy 1,39km đường

Chủ tịch Bắc Ninh: Không có chuyện đổi 100ha đất lấy 1,39km đường

Hồi sinh sau 'bão giá lợn', chủ đầu tư dự án BT ở Bắc Ninh vẫn kinh doanh thụt lùi

Hồi sinh sau 'bão giá lợn', chủ đầu tư dự án BT ở Bắc Ninh vẫn kinh doanh thụt lùi

Vụ 100ha đất đổi 1,39km đường: Bắc Ninh báo cáo gì với Thủ tướng?

Vụ 100ha đất đổi 1,39km đường: Bắc Ninh báo cáo gì với Thủ tướng?

Chỉ đạo nổi bật: Xác minh thông tin 'đổi 100ha đất lấy 1,39km đường'

Chỉ đạo nổi bật: Xác minh thông tin 'đổi 100ha đất lấy 1,39km đường'

Đổi 1,39 km đường lấy 58 ha đất: Phép tính gây sốc

Đổi 1,39 km đường lấy 58 ha đất: Phép tính gây sốc

Bắc Ninh phản hồi thông tin giao 100 ha đất làm đối ứng cho doanh nghiệp làm 1,39 km đường

Bắc Ninh phản hồi thông tin giao 100 ha đất làm đối ứng cho doanh nghiệp làm 1,39 km đường

Chính phủ yêu cầu làm rõ vụ 'đổi' 100 ha đất lấy 1,39km đường', Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh nói gì?

Chính phủ yêu cầu làm rõ vụ 'đổi' 100 ha đất lấy 1,39km đường', Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh nói gì?

Chính phủ yêu cầu tỉnh Bắc Ninh giải trình vì 'đổi' 100ha đất lấy 1,39km đường

Chính phủ yêu cầu tỉnh Bắc Ninh giải trình vì 'đổi' 100ha đất lấy 1,39km đường

Yêu cầu kiểm tra thông tin 'đổi 100ha đất lấy 1,39km đường'

Vụ Bắc Ninh đổi 100ha đất để lấy 1,3km đường: Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ

Vụ Bắc Ninh đổi 100ha đất để lấy 1,3km đường: Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ

Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra thông tin 'đổi 100ha đất lấy 1,39km đường'

Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra thông tin 'đổi 100ha đất lấy 1,39km đường'

Đổi 100ha đất lấy 1,39km đường: Chính phủ chỉ đạo nóng

Đổi 100ha đất lấy 1,39km đường: Chính phủ chỉ đạo nóng

Yêu cầu kiểm tra thông tin 'đổi 100ha đất lấy 1,39km đường'

Yêu cầu kiểm tra thông tin 'đổi 100ha đất lấy 1,39km đường'

Đằng sau vụ làm 1,39km đường đổi 100ha đất vàng

Đằng sau vụ làm 1,39km đường đổi 100ha đất vàng