Ông lão đi chợ từ... Bắc đến Nam

Ông lão đi chợ từ... Bắc đến Nam

Đời người gắn với chợ sâu sắc lắm. Chợ trên đôi quang gánh sờn màu của mẹ. Chợ trong đôi mắt trẻ thơ, ngày...