3 chàng trai xác lập kỷ lục Olympia khiến nhiều người 'choáng váng'

3 chàng trai xác lập kỷ lục Olympia khiến nhiều người 'choáng váng'

Những kỷ lục ấn tượng suốt 17 năm qua của Đường lên đỉnh Olympia

Những kỷ lục ấn tượng suốt 17 năm qua của Đường lên đỉnh Olympia

Nam sinh Olympia lập kỷ lục Khởi động: Trả lời đúng 12/12 câu trong 53 giây

Nam sinh Olympia lập kỷ lục Khởi động: Trả lời đúng 12/12 câu trong 53 giây

10X lập kỷ lục 'Đường lên đỉnh Olympia' trả lời 12 câu hỏi trong 53 giây

10X lập kỷ lục 'Đường lên đỉnh Olympia' trả lời 12 câu hỏi trong 53 giây

Nam sinh lập kỷ lục mới của 'Đường lên đỉnh Olympia' sau 17 năm

Nam sinh lập kỷ lục mới của 'Đường lên đỉnh Olympia' sau 17 năm

Nam sinh xác lập kỷ lục mới của 'Đường lên đỉnh Olympia' sau 17 năm

Nam sinh xác lập kỷ lục mới của 'Đường lên đỉnh Olympia' sau 17 năm