Khai mạc Lễ hội Tràng An, Ninh Bình

Khai mạc Lễ hội Tràng An, Ninh Bình

Khai mạc lễ hội Tràng An - Lễ hội Thánh Quý Minh Đại Vương năm 2019 tại Ninh Bình

Khai mạc lễ hội Tràng An - Lễ hội Thánh Quý Minh Đại Vương năm 2019 tại Ninh Bình

Khai mạc Lễ hội Tràng An, Ninh Bình

Ninh Bình khai mạc lễ hội Tràng An

Ninh Bình khai mạc lễ hội Tràng An

Khai mạc Lễ hội Tràng An, Ninh Bình

Khai mạc Lễ hội Tràng An, Ninh Bình

Du khách hòa mình vào cảnh quan hùng vĩ khi dự Lễ hội Tràng An

Du khách hòa mình vào cảnh quan hùng vĩ khi dự Lễ hội Tràng An

Du khách hòa mình vào cảnh quan hùng vĩ khi dự Lễ hội Tràng An

Du khách hòa mình vào cảnh quan hùng vĩ khi dự Lễ hội Tràng An

Linh thiêng Lễ hội Hoa Lư

Linh thiêng Lễ hội Hoa Lư