'Thổ tặc' làm liều

'Thổ tặc' làm liều

Bắt đối tượng làm giả chữ ký Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh

Bắt đối tượng làm giả chữ ký Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh

Làm giả văn bản của UBND tỉnh Hà Tĩnh để khai thác đất

Làm giả văn bản của UBND tỉnh Hà Tĩnh để khai thác đất

Làm giả văn bản của Chủ tịch tỉnh để... khai thác đất trộm

Làm giả văn bản của Chủ tịch tỉnh để... khai thác đất trộm

Bắt 2 đối tượng làm giả giấy tờ để khai thác đất trái phép ở Kỳ Anh

Bắt 2 đối tượng làm giả giấy tờ để khai thác đất trái phép ở Kỳ Anh

'Đất tặc' thuê bạn làm giả chữ ký và con dấu Chủ tịch tỉnh

'Đất tặc' thuê bạn làm giả chữ ký và con dấu Chủ tịch tỉnh

Khởi tố đối tượng làm giả văn bản của UBND tỉnh để khai thác đất

Khởi tố đối tượng làm giả văn bản của UBND tỉnh để khai thác đất