Chi tiết dự án khiến con trai ông Trần Bắc Hà bị bắt

Chi tiết dự án khiến con trai ông Trần Bắc Hà bị bắt

Dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt của Công ty Bình Hà có tổng mức đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng, từng kỳ vọng...