Pakistan sẽ sạch hơn châu Âu?

Pakistan sẽ sạch hơn châu Âu?

Thủ tướng Pakistan Imran Khan (ảnh) vừa khởi xướng sáng kiến 'Clean and Green Pakistan' với cam kết sẽ làm...