Dùng cano đưa cơm cho 700 phạm nhân bị cô lập do nước lũ

Dùng cano đưa cơm cho 700 phạm nhân bị cô lập do nước lũ

Thanh Hóa: Cán bộ Trại 5 đưa cơm cho phạm nhân trong những ngày bị lũ cô lập

Thanh Hóa: Cán bộ Trại 5 đưa cơm cho phạm nhân trong những ngày bị lũ cô lập

Trại giam bị cô lập, quản giáo dùng ca nô đưa cơm cho 700 phạm nhân

Trại giam bị cô lập, quản giáo dùng ca nô đưa cơm cho 700 phạm nhân

Hàng nghìn con lợn bị chết đuối: Số lợn chết đã lên đến gần 6.000 con, đang phân hủy mạnh

Hàng nghìn con lợn bị chết đuối: Số lợn chết đã lên đến gần 6.000 con, đang phân hủy mạnh

Thanh Hóa: Tin 300 phạm nhân chết đuối do lũ quét là bịa đặt

Thanh Hóa: Tin 300 phạm nhân chết đuối do lũ quét là bịa đặt

Thông tin gần 300 tù nhân chết do lũ quét tại Thanh Hóa: Tất cả là bịa đặt

Thông tin gần 300 tù nhân chết do lũ quét tại Thanh Hóa: Tất cả là bịa đặt

Vì sao 6.000 con lợn của Trại giam số 5 bị chết đuối?

Vì sao 6.000 con lợn của Trại giam số 5 bị chết đuối?

700 phạm nhân ở trại giam Thanh Hóa bị lũ cô lập

700 phạm nhân ở trại giam Thanh Hóa bị lũ cô lập

Trại giam bị nước lũ cô lập, dùng ca nô đưa cơm cho 700 phạm nhân

Trại giam bị nước lũ cô lập, dùng ca nô đưa cơm cho 700 phạm nhân

'Thấy lợn bơi và đuối dần trong dòng nước lũ nhưng chúng tôi không thể làm gì'

'Thấy lợn bơi và đuối dần trong dòng nước lũ nhưng chúng tôi không thể làm gì'

Bác thông tin 300 tù nhân chết trong lũ ở trại giam

Bác thông tin 300 tù nhân chết trong lũ ở trại giam

Giám thị trại giam bác tin hàng trăm tù nhân chết do lũ

Giám thị trại giam bác tin hàng trăm tù nhân chết do lũ

Sự thật thông tin 'gần 300 tù nhân chết đuối do lũ quét ở Thanh Hóa'

Sự thật thông tin 'gần 300 tù nhân chết đuối do lũ quét ở Thanh Hóa'

Sự thật tin đồn 300 tù nhân chết đuối tại trại giam trong trận lũ lịch sử ở Thanh Hóa

Sự thật tin đồn 300 tù nhân chết đuối tại trại giam trong trận lũ lịch sử ở Thanh Hóa

Thực hư thông tin gần 300 phạm nhân chết đuối do mưa lũ

Thực hư thông tin gần 300 phạm nhân chết đuối do mưa lũ

Bác tin gần 300 tù nhân chết do lũ, người tung tin có thể bị phạt nặng

Bác tin gần 300 tù nhân chết do lũ, người tung tin có thể bị phạt nặng

Thanh Hóa: Không có chuyện 300 phạm nhân chết đuối do lũ quét

Thanh Hóa: Không có chuyện 300 phạm nhân chết đuối do lũ quét

Bác thông tin gần 300 tù nhân chết đuối do lũ quét

Bác thông tin gần 300 tù nhân chết đuối do lũ quét

Tin đồn gần 300 phạm nhân chết do lũ là nhảm nhí, bịa đặt

Tin đồn gần 300 phạm nhân chết do lũ là nhảm nhí, bịa đặt

Xử phạt nặng với những hành vi tung tin đồn thất thiệt

Xử phạt nặng với những hành vi tung tin đồn thất thiệt

Tin thất thiệt: Gần 300 tù nhân chết đuối do mưa lũ (?!)

Tin thất thiệt: Gần 300 tù nhân chết đuối do mưa lũ (?!)

Trại giam bị cô lập vì lũ, quản giáo phải dùng ca nô đi đưa cơm cho phạm nhân

Trại giam bị cô lập vì lũ, quản giáo phải dùng ca nô đi đưa cơm cho phạm nhân

Dùng ca nô đưa cơm cho 700 phạm nhân bị cô lập do lũ

Dùng ca nô đưa cơm cho 700 phạm nhân bị cô lập do lũ

Dùng thuyền vớt 4000 xác lợn chết đem đi tiêu hủy

Dùng thuyền vớt 4000 xác lợn chết đem đi tiêu hủy

Lũ cô lập, cán bộ Trại 5 đưa cơm cho phạm nhân

Lũ cô lập, cán bộ Trại 5 đưa cơm cho phạm nhân

Quản giáo dùng cano đưa cơm cho 700 phạm nhân bị cô lập trong lũ

Quản giáo dùng cano đưa cơm cho 700 phạm nhân bị cô lập trong lũ