Bức xúc nạn móc túi, trộm cắp ở trạm xe buýt Long Biên

Sáng nào cũng vậy, tôi đi bộ từ nhà ra trạm trung chuyển xe buýt Long Biên, Hà Nội để đón xe số 15 ra huyện...