Sửa đổi dự thảo Thông tư 49 (lần 2): Tranh cãi việc bỏ khoảng cách 70km giữa 2 trạm thu phí

Sửa đổi dự thảo Thông tư 49 (lần 2): Tranh cãi việc bỏ khoảng cách 70km giữa 2 trạm thu phí

Nghĩ về thanh tra, kiểm tra ngân hàng

Nghĩ về thanh tra, kiểm tra ngân hàng

Mãi không xong từ 'thu giá' trở về 'thu phí'

Mãi không xong từ 'thu giá' trở về 'thu phí'

Lộn mãi không xong từ 'thu giá' trở về 'thu phí'

Lộn mãi không xong từ 'thu giá' trở về 'thu phí'

Trạm thu giá: Sao chưa trả tên lại cho em, hỡi Bộ trưởng?

Trạm thu giá: Sao chưa trả tên lại cho em, hỡi Bộ trưởng?

Các 'Trạm thu giá' đồng loạt lấy lại tên 'Trạm thu phí'

Các 'Trạm thu giá' đồng loạt lấy lại tên 'Trạm thu phí'

Tổng Cục đường bộ hỏa tốc đổi tên 'Trạm thu giá' thành 'Trạm thu phí'

Tổng Cục đường bộ hỏa tốc đổi tên 'Trạm thu giá' thành 'Trạm thu phí'

Phong phú và đa nghĩa!

Phong phú và đa nghĩa!

Hỏa tốc yêu cầu đổi trạm thu giá thành trạm thu phí

Hỏa tốc yêu cầu đổi trạm thu giá thành trạm thu phí

Chính thức đổi tên 'Trạm thu giá' thành 'Trạm thu phí'

Chính thức đổi tên 'Trạm thu giá' thành 'Trạm thu phí'

Chính thức đổi tên 'trạm thu giá' thành 'trạm thu phí'

Chính thức đổi tên 'trạm thu giá' thành 'trạm thu phí'

Bộ Giao thông xóa tên gọi 'trạm thu giá'

Bộ Giao thông xóa tên gọi 'trạm thu giá'

Bắt đầu từ chiều nay (10-7), 'trạm thu giá' lại quay về... 'trạm thu phí'

Bắt đầu từ chiều nay (10-7), 'trạm thu giá' lại quay về... 'trạm thu phí'

Tổng cục Đường bộ đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí'

Tổng cục Đường bộ đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí'

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí'

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí'

Hai loại từ điển

Hai loại từ điển

Bộ trưởng GTVT hứa đổi tên 'Trạm thu giá', Chủ tịch Quốc hội nói 'cứ trả lại tên cũ'

Bộ trưởng GTVT hứa đổi tên 'Trạm thu giá', Chủ tịch Quốc hội nói 'cứ trả lại tên cũ'

Chủ tịch Quốc hội: Bộ Giao thông dùng lại tên gọi cũ là 'trạm thu phí'

Chủ tịch Quốc hội: Bộ Giao thông dùng lại tên gọi cũ là 'trạm thu phí'

Chủ tịch Quốc hội: Bộ Giao thông cứ dùng lại tên gọi cũ là 'trạm thu phí'

Chủ tịch Quốc hội: Bộ Giao thông cứ dùng lại tên gọi cũ là 'trạm thu phí'

Đổi tên 'trạm thu giá': Bộ trưởng Thể nói 'nghiên cứu', Chủ tịch QH nói làm luôn, vì 'trình Chính phủ lâu lắm'

Đổi tên 'trạm thu giá': Bộ trưởng Thể nói 'nghiên cứu', Chủ tịch QH nói làm luôn, vì 'trình Chính phủ lâu lắm'

Tổng cục Đường bộ: Sai sót mốc thời gian công văn đổi tên trạm thu phí thành thu giá là do 'lỗi của chuyên viên'

Tổng cục Đường bộ: Sai sót mốc thời gian công văn đổi tên trạm thu phí thành thu giá là do 'lỗi của chuyên viên'

'17 dự án BOT đặt sai vị trí, tôi chưa yên tâm khi Bộ trưởng nói vì lợi ích người dân'

'17 dự án BOT đặt sai vị trí, tôi chưa yên tâm khi Bộ trưởng nói vì lợi ích người dân'

Vì sao cần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt?

Vì sao cần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt?

Thủ tướng yêu cầu không dùng tên gọi 'Trạm thu giá BOT'

Thủ tướng yêu cầu không dùng tên gọi 'Trạm thu giá BOT'

Thủ tướng: Bộ GTVT không dùng tên 'trạm thu giá'!

Thủ tướng: Bộ GTVT không dùng tên 'trạm thu giá'!

Không tăng giá điện trong năm nay

Không tăng giá điện trong năm nay

Sớm khắc phục tồn tại trong quản lý, điều hành của các ngành, lĩnh vực

Sớm khắc phục tồn tại trong quản lý, điều hành của các ngành, lĩnh vực

Thứ trưởng Bộ GTVT nói về phát ngôn 'BOT là sản phẩm giai đoạn trước'

Thứ trưởng Bộ GTVT nói về phát ngôn 'BOT là sản phẩm giai đoạn trước'

Đổi 'học phí' thành 'giá dịch vụ đào tạo' có thể dẫn đến lạm thu

Đổi 'học phí' thành 'giá dịch vụ đào tạo' có thể dẫn đến lạm thu

Trạm thu gì?

Trạm thu gì?

Trạm thu phí hay 'Trạm thu giá'!!! Dậy sóng vì sao?

Trạm thu phí hay 'Trạm thu giá'!!! Dậy sóng vì sao?

Chắc là vậy!

Chắc là vậy!

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu điều chỉnh tên gọi 'trạm thu giá' BOT

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu điều chỉnh tên gọi 'trạm thu giá' BOT

Bộ GTVT tìm tên khác thay cho 'trạm thu giá': Phải sửa sai chứ không cần sửa tên

Bộ GTVT tìm tên khác thay cho 'trạm thu giá': Phải sửa sai chứ không cần sửa tên

Bộ GTVT tính đổi tên 'trạm thu giá'

Bộ GTVT tính đổi tên 'trạm thu giá'

Bộ GTVT cần nghiêm túc, cầu thị vụ 'trạm thu giá' BOT

Bộ GTVT cần nghiêm túc, cầu thị vụ 'trạm thu giá' BOT

'Trạm thu giá' BOT sẽ đổi thành 'Trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ'?

'Trạm thu giá' BOT sẽ đổi thành 'Trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ'?