Sở GTVT TPHCM giải trình việc xây trạm trước mua máy bơm sau

Sở GTVT TPHCM giải trình việc xây trạm trước mua máy bơm sau

900 tỷ chống ngập 3,5 km đường: Sở Giao thông TP Hồ Chí Minh giải trình

900 tỷ chống ngập 3,5 km đường: Sở Giao thông TP Hồ Chí Minh giải trình

Sở GTVT TPHCM quyết định vượt thẩm quyền và báo cáo sai sự thật!

Sở GTVT TPHCM quyết định vượt thẩm quyền và báo cáo sai sự thật!

Chuyên gia pháp lý nói gì sau giải trình của Sở Giao thông TP. HCM về trạm bơm Bà Tiếng

Chuyên gia pháp lý nói gì sau giải trình của Sở Giao thông TP. HCM về trạm bơm Bà Tiếng

Dấu hiệu 'lách luật' ở dự án chống ngập Kinh Dương Vương

Dấu hiệu 'lách luật' ở dự án chống ngập Kinh Dương Vương

Tốn hơn 900 tỷ chống ngập 3,5km đường: Bao giờ dân hết khổ?

Tốn hơn 900 tỷ chống ngập 3,5km đường: Bao giờ dân hết khổ?

Vụ trạm bơm Bà Tiếng TP. HCM: 'Né' Luật Đầu tư công và cần sự vào cuộc của cơ quan thanh tra

Vụ trạm bơm Bà Tiếng TP. HCM: 'Né' Luật Đầu tư công và cần sự vào cuộc của cơ quan thanh tra