Sử dụng nguồn nước tạp nham, triệu người dân Hà Nội bị Viwasupco lừa dối

Sử dụng nguồn nước tạp nham, triệu người dân Hà Nội bị Viwasupco lừa dối

Ngoài công ty Nước sạch Sông Đà, sông Đuống... Hà Nội còn nhà máy nào cung cấp nước?

Ngoài công ty Nước sạch Sông Đà, sông Đuống... Hà Nội còn nhà máy nào cung cấp nước?

Nước sông Đà hiện đang cung cấp cho những quận, huyện nào ở Hà Nội?

Nước sông Đà hiện đang cung cấp cho những quận, huyện nào ở Hà Nội?

Tiết lộ danh sách công ty lấy nước từ Nước sạch sông Đà, dân khu vực nào phải... uống nước từ Viwasupco?

Tiết lộ danh sách công ty lấy nước từ Nước sạch sông Đà, dân khu vực nào phải... uống nước từ Viwasupco?

Doanh nghiệp mua nước sông Đà chuyển nguồn nước sang sông Đuống

Doanh nghiệp mua nước sông Đà chuyển nguồn nước sang sông Đuống

Công ty Sông Đà tạm ngừng cấp nước sau sự cố nhiễm dầu, súc xả thau rửa toàn bộ đường ống

Công ty Sông Đà tạm ngừng cấp nước sau sự cố nhiễm dầu, súc xả thau rửa toàn bộ đường ống

Nước sông Đà cung cấp cho những khu vực nào ở Hà Nội?

Nước sông Đà cung cấp cho những khu vực nào ở Hà Nội?

Nguồn nước sạch sông Đà cung cấp cho Hà Nội qua các công ty nào?

Nguồn nước sạch sông Đà cung cấp cho Hà Nội qua các công ty nào?

Người dân những khu vực nào đã phải... uống nước từ Viwasupco?

Người dân những khu vực nào đã phải... uống nước từ Viwasupco?