14,4 độ C có phải mức rét kỷ lục ở Nam bộ?

14,4 độ C có phải mức rét kỷ lục ở Nam bộ?

Ngày 13/1, nhiệt độ ghi nhận tại Nam bộ xuống rất sâu, có nơi chỉ còn 14,4 độ C. Một số thông tin cho rằng...
Các địa phương nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lớn

Các địa phương nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lớn

Lũ trên sông Đồng Nai bắt đầu xuống

Lũ trên sông Đồng Nai bắt đầu xuống

Thủy điện ngưng xả tràn, nước lũ trên sông Đồng Nai bắt đầu rút

Thủy điện ngưng xả tràn, nước lũ trên sông Đồng Nai bắt đầu rút

Thủy điện ngưng xả tràn, nước lũ trên sông Đồng Nai đang xuống

Thủy điện ngưng xả tràn, nước lũ trên sông Đồng Nai đang xuống

Đồng Nai gồng mình chống lũ, mực nước sông vượt báo động 3

Đồng Nai gồng mình chống lũ, mực nước sông vượt báo động 3

Lũ tiếp tục dâng, Đồng Nai di dời 1.200 hộ ven sông

Lũ tiếp tục dâng, Đồng Nai di dời 1.200 hộ ven sông

Đồng Nai tiếp tục di dời 1.200 hộ dân do lũ lên cao

Đồng Nai tiếp tục di dời 1.200 hộ dân do lũ lên cao