Tài xế xe buýt đuổi học sinh vì mua vé tiền chẵn

Tài xế xe buýt đuổi học sinh vì mua vé tiền chẵn

Không có tiền thối, tài xế đuổi học sinh xuống xe

Không có tiền thối, tài xế đuổi học sinh xuống xe

Đuổi học sinh xuống xe buýt vì không có tiền thối, tài xế bị đình chỉ

Đuổi học sinh xuống xe buýt vì không có tiền thối, tài xế bị đình chỉ

Đình chỉ tài xế xe buýt đuổi học sinh vì không có tiền thối

Đình chỉ tài xế xe buýt đuổi học sinh vì không có tiền thối

Đình chỉ tài xế xe buýt đuổi học sinh vì không có tiền thối lại

Đình chỉ tài xế xe buýt đuổi học sinh vì không có tiền thối lại

Đình chỉ tài xế xe buýt từ chối chở học sinh ở Đà Nẵng

Đình chỉ tài xế xe buýt từ chối chở học sinh ở Đà Nẵng

Đà Nẵng: Đình chỉ tài xế xe buýt đuổi học sinh vì... 'không có tiền thối'

Đà Nẵng: Đình chỉ tài xế xe buýt đuổi học sinh vì... 'không có tiền thối'