Cán bộ trại giam bị lũ cuốn trôi trên đường đi công tác

Cán bộ trại giam bị lũ cuốn trôi trên đường đi công tác

Tìm thấy thi thể Thiếu úy CA bị lũ cuốn trôi

Tìm thấy thi thể Thiếu úy CA bị lũ cuốn trôi

Đưa thi thể cán bộ trại giam Quảng Ninh bị lũ cuốn lên bờ

Đưa thi thể cán bộ trại giam Quảng Ninh bị lũ cuốn lên bờ

Thiếu úy công an bị lũ cuốn trôi trên đường làm nhiệm vụ

Thiếu úy công an bị lũ cuốn trôi trên đường làm nhiệm vụ

Đã tìm thấy thi thể thiếu úy công an bị lũ quét cuốn trôi

Đã tìm thấy thi thể thiếu úy công an bị lũ quét cuốn trôi

Quảng Ninh: Thiếu úy công an bị lũ cuốn trôi, thi thể được tìm thấy cách hiện trường 1 km

Quảng Ninh: Thiếu úy công an bị lũ cuốn trôi, thi thể được tìm thấy cách hiện trường 1 km

Tìm thấy thi thể thiếu úy Công an Quảng Ninh bị lũ cuốn trôi

Tìm thấy thi thể thiếu úy Công an Quảng Ninh bị lũ cuốn trôi

Đã tìm thấy chiến sĩ công an Quảng Ninh bị lũ cuốn trôi

Đã tìm thấy chiến sĩ công an Quảng Ninh bị lũ cuốn trôi

Một chiến sỹ Công an bị nước cuốn

Một chiến sỹ Công an bị nước cuốn

Thi thể thiếu úy công an bị lũ cuốn được tìm thấy trưa nay

Thi thể thiếu úy công an bị lũ cuốn được tìm thấy trưa nay

Tìm thấy thi thể của thiếu úy công an bị lũ cuốn trôi

Tìm thấy thi thể của thiếu úy công an bị lũ cuốn trôi

Tìm thấy thi thể thiếu úy công an bị lũ cuốn trôi ở Quảng Ninh

Tìm thấy thi thể thiếu úy công an bị lũ cuốn trôi ở Quảng Ninh

Một cán bộ Công an trại giam bị lũ cuốn trôi

Một cán bộ Công an trại giam bị lũ cuốn trôi

Thiếu úy công an bị lũ cuốn trôi ở Quảng Ninh

Thiếu úy công an bị lũ cuốn trôi ở Quảng Ninh

Huy động 200 người tìm kiếm thiếu úy công an bị lũ cuốn trôi

Huy động 200 người tìm kiếm thiếu úy công an bị lũ cuốn trôi

Một Thiếu úy CA bị lũ quét mất tích khi đang làm nhiệm vụ

Một Thiếu úy CA bị lũ quét mất tích khi đang làm nhiệm vụ

Quảng Ninh: Mưa lớn, 1 chiến sĩ công an bị lũ cuốn mất tích

Quảng Ninh: Mưa lớn, 1 chiến sĩ công an bị lũ cuốn mất tích

Quảng Ninh: Một chiến sỹ Trại giam mất tích do lũ quét

Quảng Ninh: Một chiến sỹ Trại giam mất tích do lũ quét

Thiếu úy công an trại giam bị lũ quét cuốn mất tích

Thiếu úy công an trại giam bị lũ quét cuốn mất tích

Quảng Ninh: Hàng trăm người nỗ lực tìm kiếm chiến sĩ bị lũ cuốn

Quảng Ninh: Hàng trăm người nỗ lực tìm kiếm chiến sĩ bị lũ cuốn

Quảng Ninh: Một chiến sĩ Công an bị lũ quét cuốn trôi

Quảng Ninh: Một chiến sĩ Công an bị lũ quét cuốn trôi

Quảng Ninh: Lũ quét cuốn trôi 1 sỹ quan công an Trại giam Đồng Vải

Quảng Ninh: Lũ quét cuốn trôi 1 sỹ quan công an Trại giam Đồng Vải

Lũ dữ cuốn trôi Thiếu úy công an đang làm nhiệm vụ

Lũ dữ cuốn trôi Thiếu úy công an đang làm nhiệm vụ

Thiếu úy công an bị lũ cuốn tử vong có con nhỏ 7 tháng, ở nhà thuê

Thiếu úy công an bị lũ cuốn tử vong có con nhỏ 7 tháng, ở nhà thuê

Quảng Ninh: Tìm thấy thi thể cán bộ công an bị lũ cuốn trôi

Quảng Ninh: Tìm thấy thi thể cán bộ công an bị lũ cuốn trôi

Một thiếu úy công an bị lũ cuốn tử vong ở Quảng Ninh

Một thiếu úy công an bị lũ cuốn tử vong ở Quảng Ninh

Một sĩ quan công an bị lũ cuốn mất tích

Một sĩ quan công an bị lũ cuốn mất tích