Xúc động hành trình 'Khát vọng tự do'

Xúc động hành trình 'Khát vọng tự do'

'Vượt ngục là hình thức đấu tranh cao nhất của người chiến sĩ cách mạng song cũng đòi hỏi rất nhiều sự mưu...