Học sinh thiếu chỗ bán trú, trường thì bỏ hoang gần 3 năm

Học sinh thiếu chỗ bán trú, trường thì bỏ hoang gần 3 năm

Cảnh hoang tàn của ngôi trường 2 tầng bị bỏ hoang nhiều năm

Cảnh hoang tàn của ngôi trường 2 tầng bị bỏ hoang nhiều năm

Ngôi trường tiểu học bỏ hoang gần 3 năm ở TP.HCM

Ngôi trường tiểu học bỏ hoang gần 3 năm ở TP.HCM

Cảnh khó tin bên trong ngôi trường 2 tầng bỏ hoang ở Sài Gòn

Cảnh khó tin bên trong ngôi trường 2 tầng bỏ hoang ở Sài Gòn

Xót xa trường học bỏ hoang giữa Sài Gòn suốt 3 năm

Xót xa trường học bỏ hoang giữa Sài Gòn suốt 3 năm

Trường tiểu học bỏ hoang nhiều năm ở TP.HCM: Chủ tịch quận nói gì?

Trường tiểu học bỏ hoang nhiều năm ở TP.HCM: Chủ tịch quận nói gì?

Trường tiểu học giữa phố bỏ hoang 3 năm, cỏ mọc um tùm

Trường tiểu học giữa phố bỏ hoang 3 năm, cỏ mọc um tùm

Ngôi trường tiểu học kiên cố nhưng bỏ hoang 3 năm giữa lòng TPHCM

Ngôi trường tiểu học kiên cố nhưng bỏ hoang 3 năm giữa lòng TPHCM

Ngôi trường 2 tầng hoang tàn sau gần 3 năm đóng cửa ở Sài Gòn

Ngôi trường 2 tầng hoang tàn sau gần 3 năm đóng cửa ở Sài Gòn

Trường tiểu học bỏ hoang gần 3 năm ở Sài Gòn

Trường tiểu học bỏ hoang gần 3 năm ở Sài Gòn

Ngôi trường 2 tầng hoang tàn sau gần 3 năm đóng cửa ở Sài Gòn

Ngôi trường 2 tầng hoang tàn sau gần 3 năm đóng cửa ở Sài Gòn

TP.HCM: 'Kỳ lạ' trường tiểu học bỏ hoang phế suốt nhiều năm

TP.HCM: 'Kỳ lạ' trường tiểu học bỏ hoang phế suốt nhiều năm