Ngắm nhìn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam trình diễn phần thi bikini

Ngắm nhìn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam trình diễn phần thi bikini

Địa phương yêu cầu hoãn, bán kết Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017vẫn tổ chức

Địa phương yêu cầu hoãn, bán kết Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017vẫn tổ chức

Bán kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

Bán kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

Nguyên nhân bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vẫn diễn ra ngay sau khi bão số 12 càn quét

Nguyên nhân bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vẫn diễn ra ngay sau khi bão số 12 càn quét

45 thí sinh vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

45 thí sinh vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

Tổ chức thi hoa hậu trong ngày bão, BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nói gì?

Tổ chức thi hoa hậu trong ngày bão, BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nói gì?

Phạm Hương cùng dàn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam trao quà cho người dân vùng bão

Phạm Hương cùng dàn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam trao quà cho người dân vùng bão

Bán kết Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017 chọn 45 thí sinh vào vòng chung kết

Bán kết Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017 chọn 45 thí sinh vào vòng chung kết

Phạm Hương, Phan Anh cùng thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ trao quà cho các gia đình gặp nạn trong bão số 12

Phạm Hương, Phan Anh cùng thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ trao quà cho các gia đình gặp nạn trong bão số 12

Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam trao quà cho các gia đình gặp nạn trong bão số 12

Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam trao quà cho các gia đình gặp nạn trong bão số 12

Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Cẩm Tiên lọt chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Cẩm Tiên lọt chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

Bão 'con voi' tàn phá Nha Trang, bán kết HHHV Việt Nam sẽ ra sao?

Bão 'con voi' tàn phá Nha Trang, bán kết HHHV Việt Nam sẽ ra sao?

Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam hỗ trợ gia đình gặp nạn trong bão số 12

Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam hỗ trợ gia đình gặp nạn trong bão số 12

Phạm Hương và thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ thăm nhà dân gặp bão số 12

Phạm Hương và thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ thăm nhà dân gặp bão số 12