Vụ 84 học sinh nhập viện sau khi dùng nước súc miệng: Do cán bộ hướng dẫn?

Vụ 84 học sinh nhập viện sau khi dùng nước súc miệng: Do cán bộ hướng dẫn?

Học sinh ở Cà Mau nhập viện vì nước súc miệng: Do cán bộ hướng dẫn?

Học sinh ở Cà Mau nhập viện vì nước súc miệng: Do cán bộ hướng dẫn?

Cà Mau: Nhiều học sinh nhập viện sau khi súc miệng bằng dung dịch fluor

Cà Mau: Nhiều học sinh nhập viện sau khi súc miệng bằng dung dịch fluor

Cà Mau: Súc miệng bằng dung dịch ngừa sâu răng, 45 học sinh nhập viện

Cà Mau: Súc miệng bằng dung dịch ngừa sâu răng, 45 học sinh nhập viện

Thầy hướng dẫn sai, hàng chục HS ngộ độc nước súc miệng

Thầy hướng dẫn sai, hàng chục HS ngộ độc nước súc miệng

45 học sinh ở Cà Mau nhập viện sau khi xúc miệng bằng ung dịch fluor

45 học sinh ở Cà Mau nhập viện sau khi xúc miệng bằng ung dịch fluor

45 học sinh nhập viện sau khi súc miệng bằng dung dịch fluor

45 học sinh nhập viện sau khi súc miệng bằng dung dịch fluor

45 em học sinh nhập viện khi súc miệng bằng dung dịch Flour để phòng sâu răng

45 em học sinh nhập viện khi súc miệng bằng dung dịch Flour để phòng sâu răng

Vụ 45 học sinh nghi ngộ độc Flour, lãnh đạo trung tâm Y tế lên tiếng

Vụ 45 học sinh nghi ngộ độc Flour, lãnh đạo trung tâm Y tế lên tiếng

Nhiều học sinh nhập viện sau khi súc miệng bằng dung dịch Fluor

Nhiều học sinh nhập viện sau khi súc miệng bằng dung dịch Fluor

Sau khi xúc miệng, 45 học sinh ở Cà Mau nhập viện

Sau khi xúc miệng, 45 học sinh ở Cà Mau nhập viện

45 học sinh nhập viện sau khi súc miệng Fluor ngừa sâu răng

45 học sinh nhập viện sau khi súc miệng Fluor ngừa sâu răng