Đại gia TQ bị 'ném đá' vì đến trường con gái lớp 1 bằng trực thăng

Đại gia TQ bị 'ném đá' vì đến trường con gái lớp 1 bằng trực thăng

Ông bố Trung Quốc 'gây bão' khi đến trường con gái bằng trực thăng

Ông bố Trung Quốc 'gây bão' khi đến trường con gái bằng trực thăng

Ông bố đại gia nhận 'mưa gạch đá' vì đưa con đi học bằng trực thăng

Ông bố đại gia nhận 'mưa gạch đá' vì đưa con đi học bằng trực thăng

Bố mang trực thăng đến trường tiểu học của con gái

Bố mang trực thăng đến trường tiểu học của con gái

Đại gia TQ bị 'ném đá' vì đến trường con gái lớp 1 bằng trực thăng

Đại gia TQ bị 'ném đá' vì đến trường con gái lớp 1 bằng trực thăng

Ông bố điều trực thăng tới trường học của con gái gây tranh cãi

Ông bố điều trực thăng tới trường học của con gái gây tranh cãi

Ông bố đại gia bị chế giễu vì đưa con đi học bằng trực thăng

Ông bố đại gia bị chế giễu vì đưa con đi học bằng trực thăng